Історія журналу

Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" виходить з 2015 року.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р.