Історія журналу

Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KPI". Series: "Hydraulic Machines and Hydraulic Units") виходить з 2015 року.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KPI". Series: "Hydraulic Machines and Hydraulic Units") має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р. 

Затверджено наказами Міністерстваосвіти і науки Українивід 02.07.2020 № 886. Категорія «Б».

Галузь та проблематика

Наукові публікації Вісника Національного технічного університету "ХПІ". Серія:"Гідравлічні машини та гідроагрегати" (Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units) розкривають наступні теми:

- дослідження в області лопастних машин, дослідження в області систем регулювання гідротурбін;

- структурний синтез і аналіз схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічний синтез і аналіз гідропневмоприводів;

- дослідження робочих процесів в лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів,

- дослідження робочих процесів в об'ємних гідромашинах нафтогазових промислів.

 

Періодичність публікації 

2 рази на рік