Відповідальний редактор:

Mikhaylo Cherkashenko

д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри «Гідравлічні машини» НТУ «ХПІ»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

Scopus Author ID: 6506554559

Orcid ID: 0000-0003-3908-7935

ResearcherID: E-7817-2016

 

Відповідальний секретар:

Evgeniy Krupa

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

 

Члени редколегії:

Peter Lampart

Professor

Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Scopus Author ID: 56439830900

 

Romuald Rządkowski

Professor

Institute of Flow Fluid Machinery, Gdansk, Poland

Scopus Author ID: 56233534800

 

Jaroslaw Stryczek

Professor

Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland

Scopus Author ID: 6602668233

 

Aleksander Wroblewski

Professor

Universitas Varmiensis-Masuriensis in Olsztyn, Olsztyn, Poland

Scopus Author ID: 24297387400

 

Bernhard Kirsch

Professor

University of Applied Scienses, Iserlohn, Germany

Scopus Author ID: 57084663100

 

Ruslan Migushchenko

д-р техн. наук, проф., проректор з навчально-педагогічної роботи НТУ «ХПІ»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

Scopus Author ID: 57196328465

Orcid ID: 0000-0002-3287-9772

ResearcherID: E-7068-2016

 

Yuriy Matsevity

д-р техн. наук, проф.; академік НАН України, почесний директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Ukraine

Scopus Author ID: 6602980702

Orcid ID: 0000-0002-6127-0341

ResearcherID: U-4876-2017

 

Andrey Rusanov

д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Ukraine

Scopus Author ID: 7201969514

Orcid ID: 0000-0003-1345-7010

ResearcherID: U-3567-2017

 

Valeriy Solodov

д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри «Теоретична механіка та гідравліка»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

Scopus Author ID:  7801674580

Orcid ID: 0000-0001-9607-8184

ResearcherID: U-3502-2017

 

Oleksandr Shubenko

д-р техн. наук, проф.; член-кореспондент НАН України, зав. відділом оптимізації процесів та конструкцій турбомашин

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Ukraine

Scopus Author ID: 7801335303

Orcid ID: 0000-0001-9014-1357

ResearcherID: U-3559-2017

 

Vitaly Gnesin

д-р техн. наук, проф.; зав. відділом нестаціонарної газодинаміки та аероупругості

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України, Ukraine

Scopus Author ID: 56448940100

Orcid ID: 0000-0001-6411-6158

ResearcherID: U-5516-2017