Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати"

Збірник наукових праць - Вісник Національного технічного університету "ХПІ", Серія: "Гідравлічні машини та гідроагрегати" виходить з 2015 року.       

       Тематика збірника:

- дослідження в області лопастних машин, дослідження в області систем регулювання гідротурбін;

- структурний синтез і аналіз схем гідропневмоавтоматики і гідроприводів, динамічний синтез і аналіз гідропневмоприводів;

- дослідження робочих процесів в лопатевих гідромашинах нафтогазових промислів,

- дослідження робочих процесів в об'ємних гідромашинах нафтогазових промислів.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія "Гідравлічні машини та гідроагрегати" має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Міністерства Юстиції України. В журналі можуть публікуватися новітні результати наукових досліджень, які відповідають світовому рівню і сучасним тенденціям розвитку основних наукових напрямків, які пов'язані з дослідженнями у галузі лопатевих машин, систем регулювання гідротурбін, структурним синтезом та аналізом схем гідропневмоавтоматики та гідроприводів, динамічним синтезом та аналізом гідропневмоприводів. Свідотство видане 08.08.2019 року, серія КВ, №24094-13934 Р.  

ISSN 2411-3441 (print), 2523-4471 (online)

       Збірник включено у довiдник  перiодичних видань баз даних:

- Open Journal System;

- Scientific Indexing Services (Texas, USA);

- Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA);

- OCLC WorldCat;

- Google Scholar;

- CrossRef DOI;

- Web of Sciense;

- DRJI (Directory of REsearch Journals Indexing);

- National Library of Ukraine (Vernadsky)