Процес рецензування

Збірник наукових праць Вісник  Національного технічного університету "ХПІ". Серія:"Гідравлічні машини та гідроагрегати" є міжнародним  науково-технічним журналом. Для якісної оцінки статей, що надійшли в журнал, кожна стаття проходить незалежне рецензування.

Для проведення рецензування рукописів статей в якості рецензентів можуть залучатися як члени редакційної колегії журналу, так і висококваліфіковані науковці та фахівці інших організацій і підприємств, що володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи по конкретному науковому напрямку.

Кількість рецензентів - 2 (наукова ступінь рецензентів повинна бути не нижче авторів статей).

На першому етапі всі рукописи статей перевіряються на предмет їх відповідності політики журналу, вимогам і рубриками журналу, перевірку на плагіат.

Процес розгляду рукописи займає, як правило, 10-14 днів.

У разі позитивного рішення членів редакційної колегії рукопис статті надходить до одного рецензента на "двостороннє сліпе" рецензування (рецензент  та автор не знають імена один одного).

Через приблизно 6-8 тижнів коментарі та зауваження рецензента передаються автору статті разом з рекомендаціями про можливе редагуванні та доопрацюванні рукописи.

Також рецензент складає звіт (при необхідності) автору статті та редакції журналу або про прийняття рукопису без доопрацювання, або ж надає можливість автору повторно ознайомитися з рукописом статті та повторно представити її в редакції після доопрацювання та усунення зауважень, або ж про повне відхилення рукопису без можливості повторної її подачі до редакції журналу.