DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Визначення герметичності торцевого ущільнення лабіринтно-гвинтового насоса при гармонічних вимушених коливаннях корпуса

Anton Lebedev, Pavlo Andrenko, Olga Dmitrienko

Анотація


Розглянуто вимушені коливання і герметичність ущільнення лабіринтно-гвинтового насоса в лінійній постановці задачі при дії подовжніх і поперечних вібраційних навантаженнях. Отримані співвідношення для визначення межі віброгерметичності цього ущільнення, а саме залежність мінімального вібронавантаження, при якому відбувається порушення герметичності ущільнення, від частоти вібрації. Встановлено вплив амплітуди і частоти вібрацій корпусу лабіринтно-гвинтового насоса на стійкість його торцевого ущільнення. Отримані результати можуть бути використані для встановлення герметичності торцевих ущільнень інших гідравлічних пристроїв.

Ключові слова


торцеве ущільнення; лабіринтно-гвинтовий насос; вібраційні навантаження; герметичність; жорсткість пружини

Повний текст:

PDF

Посилання


Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для машиностр. вузов / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов [и др.] – М.: Машиностроение, 1982. – 423 с.

Макаров Г. В. Уплотнительные устройства / Г. В. Макаров. – Л.: Машиностроение, 1973 – 232 с.

Кондаков Л.А. Уплотнение и уплотнительная техника: cправочник / Л. А. Кондаков, А. И. Голубев, В. Б. Овандер [и др.].– М.: Машиностроение, 1986. – 464 с.

Майер Э. Торцевые уплотнения: пер. с нем. / Э. Майер – М.: Машиностроение, 1978. – 288 с.

Марцинковский В. А. Динамика роторов центробежных машин : монография / В. А. Марцинковский. – С.: СумГУ , 2012. – 562 с.

Навроцкий К. Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов / К. Л. Навроцкий – М.: Машиностроение, 1991. –384 с.

Хвингия М. В. Вибрация пружин / М. В. Хвингия. – М.: Машиностроение, 1969. – 287 с.

Хохлов В. А. Электрогидравлический следящий привод / В. А. Хохлов. – М.: Наука, 1964. – 231 с.

Шамберов В. Н. Фрикционные колебания в гидравлических системах / В. Н. Шамберов // Гидравлика и Пневматика. Информ.-техн. журнал. – 2005. – № 21. – С. 15–17.

Андренко П. М. Лабіринтно-гвинтові насоси: монографія / П. М. Андренко, А. Ю. Лебедєв // Х.: Видавництво ФОП Панов, 2017. – 156 с.

Вибрация в технике: Справочник. В 6-ти томах. Т. 3. Колебание машин, конструкций и их элементов. / Под ред. Ф. М. Дименберга и К. С. Колесникова. – М.: Машиностроение, 1980. – 544 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


website: http://gm.khpi.edu.ua/