КОНТРОЛЬ СТАНУ ВУЗЛІВ ДИНАМІЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ

Основний зміст сторінки статті

Ruslan Mygushchenko
Oleksiy Rebrov
Olha Kropachek

Анотація

В даній статті розглянута можливість здійснення контролю стану вузлів складного динамічного промислового об'єкту за рахунок використання безрозбірних технологій. В якості базового промислового об'єкту обрана паливна система дизель-генераторної установки, основним елементом якої є форсунка. Базовим параметром для відслідковування стану промислового об'єкту є механічна вібрація. Вимірювальний канал з п'єзоелектричним датчиком отримує вимірювальний сигнал, нормує його характеристики і переводить в цифрову форму. Отримана дискретна реалізація є часовою реалізацією, для аналізу такої реалізації здійснюється спектральне перетворення вимірювального сигналу. В статті досліджені основні методи спектрального перетворення: перетворення Фур'є, віконне перетворення Фур'є, неперервне вейвлет перетворення, дискретне вейвлет перетворення. Були проаналізовані переваги і недоліки кожного методу і обраний базовий для подальших досліджень. Для здійснення контролю стану вузлів складного промислового динамічного об'єкту в режимі реального часу запроваджується дискретне вейвлет перетворення з використанням вейвлету Хаара. Вейвлет Хаара дозволяє виконати автоматизацію алгоритму спектрального перетворення із залученням електронного діагностичного блоку з мінімальними характеристиками по об'єму
пам'яті і швидкодії. Розкладення вимірювального сигналу механічної вібрації дозволяє представити цей сигнал в різних частотах і виділити корисний сигнал, постійну складову, низькочастотний тренд і шумову складову сигналу. Корисний сигнал досліджений на предмет близькості в просторі інформаційних ознак по відстані d паливної системи з робочими форсунками і із заданими несправностями. Це дозволило розробити і реалізувати на практиці алгоритм контролю стану форсунок дизель-генераторної установки в режимі реального часу

Блок інформації про статтю

Розділ
Статті

Посилання

Myhushchenko R. P. Elementy kontrolyu ta diahnostyky stanu vibratsiynykh ob"yektiv [Elements of control and diagnostics of the state of vibrating objects]. Kharkiv, NTU ''KhPI'' Publ., 2014. 224 p.

Shchapov P. F., Myhushchenko R. P., Kropachek O. Yu. Teoretychni ta praktychni zasady system kontrolyu ta diahnostuvannya skladnykh promyslovykh ob"yektiv [Theoretical and practical principles of control systems and diagnostics of complex industrial objects]. Kharkiv, NTU ''KhPI'' Publ., 2015. 260 p.

Zalmanzon L. A. Preobrazovaniya Fur'e, Uolsha, Khaara [Fourier, Walsh, Haar transforms]. Moscow, Nauka Publ., 1989. 496 p.

D'yakonov V. P. Veyvlety. Ot teorii k praktike [Wavelets. From theory to practice]. Moscow, SOLON-R Publ., 2002. 448 p.

Rusinov L. A., Novikov L. V. Spektral'nyy pokhod k pervichnoy obrabotke signalov [Spectral approach to primary signal processing]. Leningrad, Leningradskiy universitet Publ., 1984. 156 p.

Kropachek O. Yu. Teoretychni osnovy analizu i syntezu komp"yuteryzovanykh informatsiyno-vymiryuval'nykh system diahnostuvannya dynamichnykh nestatsionarnykh ob"yektiv: dys. … d-ra tekhn. nauk 05.13.05 [Theoretical bases of analysis and synthesis of computerized information-measuring systems for diagnosing dynamic non-stationary objects. Dr. eng. sci. diss.]. Kharkiv, 2018. 421 p.

Migushchenko R. P., Kropachek O. Yu., Karpova T. S. Formirovanie sistemy korrelyatsionno-spektral'nykh informativnykh parametrov nestatsionarnykh vibrosignalov [Formation of a system of correlation-spectral informative parameters of non-stationary vibration signals]. Materialy 21-yi mizhnar. naukovo-tekhnichnoyi konf. ''Problemy informatyky ta modelyuvannya'' [Materials of the 21st Int. scientific and technical Conf. "Problems of computer science and modeling"]. Odesa, 2021, p. 3.

Kropachek O. Yu. Metody i prystriy kontrolyu vibropryskoren' stinok palyvoprovodu vysokoho tysku dyzel'nykh ahrehativ: dys. … kand. tekhn. nauk 05.11.13 [Methods and the device of control of vibration accelerations of walls of a fuel line of a high pressure of diesel units. Candidate eng. sci. diss. (Ph. D.)]. Kharkiv, 2004. 204 p.

Migushchenko R. P., Gusel'nikov V. K., Valuys'ka O. Yu. Klassifikatsiya sostoyaniya forsunok dizel'-generatornoy ustanovki po chislovym kharakteristikam [Classification of the condition of the diesel generator set injectors by numerical characteristics]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu ''KhPI''. Seriya: Enerhetyka i peretvoryuval'na tekhnika [Bulletin of the National Technical University ''KhPI''. Series: Energy and conversion technology]. Kharkiv, NTU ''KhPI'' Publ., 2004, no. 5, pp. 88–92.

Myhushchenko R. P. Metody i prystroyi system bahatoparametrovoyi funktsional'noyi diahnostyky vibratsiynykh ob"yektiv (teoretychni osnovy ta vprovadzhennya): dys. … d-ra tekhn. nauk 05.11.13 [Methods and apparatus of systems for multiparameter functional diagnostics of vibrating objects (theoretical foundations and implementation). Dr. eng. sci. diss.]. Kharkiv, 2014. 475 p.

Zakhozhay V. B., Chornyy A. Yu. Statystyka yakosti [Quality statistics]. Kyiv, MAUP Publ., 2005. 576 p.

Dzhonson N., Lion F. Statistika i planirovanie eksperimenta v tekhnike i nauke. Metody planirovaniya eksperimenta [Statistics and experiment planning in technology and science. Experiment Design Methods]. Moscow, Mir Publ., 1981. 520 p.

Myhushchenko R. P. Eksperymental'na perevirka modeli optymizatsiyi prostoru diahnostychnykh parametriv pry veyvlet peretvorennyakh vibrosyhnaliv dyzel'nykh ahrehativ [Experimental verification of the model of optimization of the space of diagnostic parameters during wavelet transformations of vibration signals of diesel units]. Visnyk Nats. transportnoho un-tu [Bulletin of the National transport university]. Kyiv, NTU Publ., 2013, no. 28, pp. 343–350.

Migushchenko R. P. Eksperimental'nye issledovaniya pri optimizatsii sistem vibrodiagnostiki po kriteriyu minimuma srednego riska [Experimental studies in optimization criterion systems vibration monitoring minimum average risk]. Systemy obrobky informatsiyi, 2014, issue 4 (120), pp. 40–44