ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОЖЕЖНИХ РУКАВІВ ПІД ЧАС ПОДАЧІ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН

Основний зміст сторінки статті

Serhiy Stas
Artem Bychenko
Denys Kolesnikov
Oleksii Myhalenko
Mykhailo Pustovit

Анотація

Окремі напірні пожежні рукави різного діаметру і лінії, що складаються з них, є основною частиною системи транспортування води та робочих розчинів піноутворювачів до осередку пожежі. Максимальна довжина магістральних і робочих рукавних ліній в багатьох випадках є визначальним фактором ефективності гасіння пожежі. Дальність подачі вогнегасних засобів безпосередньо залежить від максимального напору пожежного насоса, втрат напору в магістральних і робочих рукавних лінях, необхідного напору на пристроях подачі вогнегасних засобів та висоти розташування пристроїв подачі вогнегасних засобів. Втрати напору в пожежному рукаві залежать від геометричних параметрів рукава, типу і стану внутрішньої поверхні пожежного рукава, кількості води, що проходить по рукаву за одиницю часу. При практичних розрахунках втрат напору в рукавній лінії прийнято використовувати величину гідравлічного опору одного пожежного рукава
певного діаметру. Під дією робочого тиску геометричні параметри рукава і рукавної лінії змінюються, змінюється і значення гідравлічної шорсткості внутрішньої поверхні пожежного рукава. В роботі представлені результати вимірювання основних геометричних параметрів декількох видів пожежних рукавів при транспортуванні води (їх зовнішнього діаметра і довжини). Були використані 3 типи рукавів, зразки
відібрано випадковим чином, всі рукави раніше використовувалися під час реальної роботи пожежних підрозділів оперативно-рятувальної служби. Кожного з типів рукавів було взято по 6 одиниць. Результати, представлені в роботі, є усередненням для кожного з трьох типів рукавів. Акцентовано увагу на зміну внутрішнього об'єму рукавів та їх маси, питання зміни втрат напору по довжині не розглядалися. Було
практично підтверджено істотне подовження декількох типів рукавів при транспортуванні води.

Блок інформації про статтю

Розділ
Статті

Посилання

Asidin M. A., Suali E., Jusnukin T., Lahin F. A. Review on the applications and developments of drag reducing polymer in turbulent pipe flow. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2019, vol. 27, issue 8, pp. 1921–1932. doi: 10.1016/ j.cjche.2019.03.003

Xi L. Turbulent drag reduction by polymer additives: Fundamentals and recent advances. Physics of Fluids. 2019, vol. 31, issue 12, 121302. doi: 10.1063/1.5129619

Voulgaropoulos V., Zadrazil I., Le Brun N., Bismarck A., Markides C. N. On the link between experimentally‐measured turbulence quantities and polymer‐induced drag reduction in pipe flows. AIChE Journal. 2019, vol. 65, issue 9, 16662. doi: 10.1002/aic.16662

Benzi R., Ching E. S. C. Polymers in Fluid Flows. Annual Review of Condensed Matter Physics. 2018, vol. 9 (1), pp. 163–181. doi: 10.1146/annurev-conmatphys-033117-053913

Stas S., Maglyovana T., Nyzhnyk T., Kolesnikov D., Strikalenko T. Improving the efficiency of water fire extinguishing systems operation by using guanidine polymers. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020, vol. 1, no. 10 (103), pp. 20–25. doi: 10.15587/1729-4061.2020.196881

Stas' S. V. Analiz gidrodinamicheskikh kharakteristik potoka zhidkosti v spetsial'nykh pozharnykh stvolakh i nasadkakh shchelevogo tipa [Analysis of the hydrodynamic characteristics of fluid flow in special fire nozzles and slot-type nozzles]. Visnyk Nats. tekhn. un-tu Ukrayiny "KPI". Seriya: Mashynobuduvannya [Bulletin of the National Technical University of Ukraine "KPI". Series: Engineering]. Kiev, NTUU "KPI" Publ., 2009, no. 57, pp. 139–142.

Yakhno O., Stas S., Gnativ R. Taking into account the fluid compressibility at its unsteady flow in pressure pipelines of fire extinguishing systems. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2015, vol. 3, no. 7 (75), pp. 38–42. doi: 10.15587/1729-4061.2015.42447

Yakhno O. M., Seminskaya N. V., Kolesnikov D. V., Stas' S. V. Destabilizatsiya potoka v kanale s izmenyayushchimsya po dline raskhodom [Destabilization of flow in the channel with variable flow length]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy. 2014, vol. 3, no. 7 (69), pp. 45–49. doi: 10.15587/1729- 4061.2014.24658

Lavrivs'kyy Z. V., Mandrus V. I. Tekhnichna mekhanika ridyn ta haziv [Technical mechanics of liquids and gases]. Lviv, SPOLOM Publ., 2004. 191 p.