АНАЛІЗ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ ДЛЯ РОЗРИВУ НАФТОВИХ ПЛАСТІВ

Основний зміст сторінки статті

Oleksandr Hasiuk
Yevhen Tsenta
Nataliya Shevchenko

Анотація

Наведено основні короткі відомості про насосні установки для гідравлічного розриву пласта, створені в різних країнах, взяті з сайтів заводів
та фірм-виробників, довідкової літератури. В даний час для гідравлічного розриву пласта застосовуються спеціальні насосні установки, які
змонтовані на різних монтажно-транспортних шасі, що забезпечують повний привід. Наведено основні технічні характеристики установок,
що дають лише загальну оцінку виробу без схеми встановлення та переліку елементної бази реалізації. З метою зіставлення насосних
установок різних фірм таблиці побудовані за однойменними показниками. Запропоновано вирішальний критерій, що відображає сукупність
енергетичних та масогабаритних характеристик, компактність. Він дозволяє обґрунтувати подальший розвиток, який буде пов'язаний із
гідроприводними насосними агрегатами, тобто з більш широким використанням сучасних гідромашин та гідроапаратури. Слід зазначити,
що установка для гідравлічного розриву пласта являє собою в цілому динамічну машину, робота якої супроводжується нестаціонарними
процесами руху технологічної рідини в свердловині, в пласті, що розривається, при дії пластового тиску на глибинах понад 1500 м. При
цьому при розробці насосного агрегату використовувалася нова конструкція регульованого аксіально-поршневого насоса АНП-500 з
робочим об'ємом 500 см3
/об та тиском 35 МПа, що розроблений у НДІ Гідропривід (м. Харків). Огляд відомих джерел показав, що подальше
вдосконалення, розвиток та підвищення ефективності насосних установок та агрегатів для гідравлічного розриву пласта стає актуальною
проблемою нафтогазової промисловості. Ця проблема може бути вирішена шляхом обґрунтованого вибору приводу; забезпечення плавного
регулювання подачі; суттєвого зниження пульсації подачі та тиску суміші, що надходить у свердловину; зменшення маси та габаритів.

Блок інформації про статтю

Розділ
Статті