DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Багатоступінчастий осьовий утилізаційний турбодетандер для роботи зі споживачами газу різних тисків

Aleksandr Shubenko, Volodymyr Sarapin, Aleksandr Senetskyi, Natalia Pashсhenko

Анотація


Розглянуто варіант реалізації утилізаційної турбодетандерної установки (УТДУ) на газорозподільній станції (ГРС) з споживачами природного газу різного тиску. Проаналізовано кілька ГРС та газорозподільних пунктів (ГРП) для визначення параметрів природного газу. Проведено розрахункові дослідження для вибору УТДУ з відборами і запропоновано 10-ступінчасту конструкцію турбодетандера осьового типу потужністю 2600 кВт. Виконані розрахунки проточної частини турбодетандера (ТД) в одновимірній постановці і проведено дослідження ефективності роботи проточної частини турбодетандера на змінних режимах експлуатації з використанням сучасного програмного комплексу для тривимірних газодинамічних розрахунків IPMFlow. Показано, що адіабатний ККД проточної частини турбодетандера в середньому за режимами становить 81 % при зміні потужності від 35 % до 100 %

Ключові слова


Утилізаційна турбодетандерна установка; турбодетандер; газорозподільна станція; газорозподільний пункт; проточна частина; ступінь турбіни; відсік; відбір по тиску природного газу; газодинамічний розрахунок; змінний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


Senets'kyy, O. V., V. P. Sarapin and N. V. Pashchenko. "Analiz struktury hazotransportnoyi systemy ta potuzhnostey hazoredukuyuchykh stantsiy Ukrayiny z metoyu vprovadzhennya UTDU." Sovershenstvovanie turboustanovok metodami matematicheskogo i fizicheskogo modelirovaniya: XV Mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. Kharkov: IPMach NAS of Ukraine, 14-17 September2015. Print.

"Kharakterystyka hazotransportnoyi systemy Ukrayiny." PAT "Ukrtransgaz". Web. 22 November 2016 <utg.ua/utg/gts/description.html>.

Stepanec, A. A. Energosberegajuschie turbodetandernye ustanovki. Moscow: Nedra-bisnesscentr, 1999.Print.

DBN В.2.5-20-2001. Gazosnabgenie. Ingenernoe oborudovanie zdaniy i soorugeniy. Vneshnie seti i soorugeniya. Kiev: Gosstroy Ukrainy, 2001.

Danilov, А. А., and A. I. Petrov. Gazoraspredelitel`nye stancii. St. Petersburg:Nedra, 1997.Print.

Tverdohlebov, V. I., and V. P. Mal'khanov. "Utilizatsionnye turboustanovki dlya GRS i KS." Gazovaya promyshlennost'. No. 1. 1985. 64–69.Print.

Rusanov, A. V., and S. V. Ershov. Matematicheskoe modelirovanie nestatsionarnykh gazodinamicheskikh protsessov v protochnykh chastyakh turbomashin: monografiya. Kharkov: IPMach NAS of Ukraine, 2008. Print.

Yershov, S. V., and A. V. Rusanov. Kompleks prohram rozrakhunku tryvymirnykh techiy hazu v bahatovintsevykh turbomashynakh "FlowER". State Agency of Ukraine on Copyright and Related Rights, PA number 77. 19 February 1996. Print.

Lampart, P., S. Yershov and A. Rusanov. "Validation of turbomachinery flow solver on turbomachinery test cases." International conference SYMKOM'02: Compressor & turbine stage flow path theory, experiment & user verification, Cieplne Maszyny Przeplywowe. No. 122. Lodz, 2002. 63-70. Print

Khomylev, S. A., S. B. Reznik and S. V. Ershov. "Chislennoe issledovanie obtekani ya turbinnykh reshetok profiley: chast' 1 – verifikatsiya raschetnogo metoda." Energeticheskie i teplotekhnicheskie protsessy i oborudovanie. No. 6. 2008. 23–31.Print.

Senets'kyy, O. V., and V. P. Sarapin. "Turbodetander z vidboramy hazu neobkhidnykh parametriv." ХXI mizhnarodnyy konhres dvyhunobudivnykiv: tezy dop. Kharkiv: Nats. aerokosmichnyy un-t "Khark. aviats. in-t", 2016. 22–23.Print.

Poling, B. E., J. M. Prausnitz and J. P. O’Connell. The properties of gases and liquids. New York:McGraw-Hill Companies, Inc., 2001. Print. Поступила (received) 20.11.2016


Пристатейна бібліографія ГОСТ


website: http://gm.khpi.edu.ua/