DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Адаптація логіки керування пневматичним виконавчим модулем мехатронної системи

Oleksandr Gubarev, Oksana Hanpantsurova

Анотація


Розглянуто можливість залучення до системи керування мехатронного модуля функції напрацювання умовного рефлексу за результатами ефективних та непродуктивних дій модуля. Запропоновано для цієї функції використовувати структурований об’єм пам’яті, що відображає співвідношення позитивних та негативних результатів в діях модуля. Запропоновано циклічну функцію генератора чисел, синхронізованого з власною частотою опрацювання сигналів. Розроблено методику розрахунку логічної інерційності функції керування за порівнянням пам’яті у зворотному відліку для альтернативних варіантів дій модуля.

Ключові слова


Логічна адаптивність; мехатронний модуль; пневмопривод; функціональний граф; пам’ять системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Brettel M. How Virtualization, Decentralization and Network Building Change the Manufacturing Landscape : An Industry 4.0 Perspective / M. Brettel, N. Friederichsen, M. Keller [et al.] // International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering. - 2014. - Vol. 8,No. 1. - P. 37-44.

Lee Jay. Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment / Jay Lee, Hung-An Kao, Shanhu Yang // Procedia CIRP16. - 2014. - P. 3–8.

Bauernhansl T. Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik : Anwendung Technologien Migration / T. Bauernhansl, M. ten Hompel, B. Vogel-Heuser. - Springer-Verlag, 2014. - 648 p.

Колмогоров А. Н. Три подхода к определению понятия «количество информации» / А. Н. Колмогоров // Теория информации и теория алгоритмов. - М. : Наука, 1987. - С. 213-223.

Челноков В. М. К операционализации понятия целостности в представлении знаний / В. М. Челноков // Системные исследования : методол. пробл. ежегодник. -М. : Наука, 1986. -C. 103-112.

Губарев А. П. К вопросу адаптации логического управления / А. П. Губарев // Депонент УкрНИИНТИ. - 1986. - № 282-Ук 86. - 29 с.

Ганпанцурова О. С. Логіко-інерційна складова команд керування виконавчим модулем мехатронної системи / О. С. Ганпанцурова, О. П. Губарев // Матеріали XVII МНТК АСПГП «Промислова гідравліка і пневматика» : тези доповідей. - Харків, 2016. - 72 с.

Глушков М. В. Логическое проектирование дискретных устройств / М. В. Глушков, Ю. В. Капитонова, А. Т. Мищенко. - К. : Наукова думка, 1987. - 264 с.

Черкашенко М. В. Автоматизация проектирования систем гидро- и пневмоприводов с дискретным управлением / М. В. Черкашенко. - Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. - 210 с.

Губарев А. П. Дискретно-логическое управление в системах гидропневмоавтоматики / А. П. Губарев. -К. : ИСМО, 1997. - 224 с.

Месарович М. Общая теория систем : математические основы / М. Месарович, Я. Такахара. - М. : Мир, 1978. - 360 с.

Асаи К. Прикладные нечеткие системы / К. Асаи, Д. Витада, С. Иваи [и др.]. - М. : Мир, 1993. - 342 с.

Тарасик В. П. Интеллектуальные системы управления автотранспортными средствами : монография / В. П. Тарасик, С. А. Рынкевич. - Минск : Технопринт, 2004. - 512 с.

Козлов Л. Г. Застосування нейромережі для зменшення часу регулювання в мехатронній гідросистемі // Вісник Сумського державного університету. Сер.: Технічні науки. – 2013. – № 4. – С. 165–174.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


website: http://gm.khpi.edu.ua/