DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Гідродинамічний вдосконалення проточних частин осьових гідротурбін за допомогою просторового профілювання лопатей робочих коліс

Andrey Rusanov, Oleg Khoryev, Svetlana Riabova, Dmitry Kosianov, Petr Sukhorebryi

Анотація


Представлено результати чисельного дослідження впливу просторового профілювання лопатей робочого колеса осьової гідротурбіни за допомогою складних окружних, осьових і комбінованих навалів на характеристики потоку в проточній частині. Проведено аналіз структури потоку в елементах проточної частини, наведені залежності значення потужності і ККД від величини окружних і осьових навалів при оптимальному режимі роботи. Дослідження потоку виконані за допомогою програмного комплексу IPMFlow.

 


Ключові слова


Осьова гідротурбіна; проточна частина; просторове профілювання; окружний і осьової навал лопаті; робоче колесо; гідродинамічне вдосконалення

Повний текст:

PDF

Посилання


Rusanov, A. V., and Ju. P. Volkov. "Vlijanie slozhnogo navala rabochih i napravljajushhih lopatok CVD parovoj turbiny na ajerodinamicheskie harakteristiki protochnoj chasti." Kompressornoe i energeticheskoe mashinostroenie. No. 3 (13). 2008. 93–97. Print.

Rusanov, A. V.,et al. "Vlijanie prostogo okruzhnogo navala lopastej rabochego kolesa osevoj gidroturbiny PL20 na gidrodinamicheskie harakteristiki protochnoj chasti." Vіsnyk NTU "HPІ". Ser.: Hidravlichni mashyny ta hidroahrehaty. No. 3 (1012). Kharkіv: NTU "HPІ", 2015. 8–12. Print.

Rusanov, A. V., et al. " Vliyanie slozhnogo okruzhnogo navala lopastey rabochego kolesa osevoy gidroturbiny na strukturu potoka i energeticheskie kharakteristiki protochnoy chasti." Vіsnyk NTU "HPІ". Ser.: Matematychne modelyuvannya v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh. No. 18 (1127). Kharkіv: NTU "HPІ", 2015. 130–141. Print.

Jetinberg, I. Je., and N. V. Belova. "Issledovanie vliyaniya komponovki reshetok rabochego kolesa na formu potoka i poteri energii." Trudy CKTI. Vol. 79.Leningrad, 1967. 39–50. Print.

Rusanov, A. V., and D. Ju. Kos'janov. "Chislennoe modelirovanie techeniy vyazkoy neszhimaemoy zhidkosti s ispol'zovaniem neyavnoy kvazimonotonnoy skhemy Godunova povyshennoy tochnosti." Vostoch.-Evrop. zhurnalperedovyh tehnologij5 (2009): 4−7. Print.

Rusanov, A. V., and S. V. Ershov. Matematicheskoe modelirovanie nestatsionarnykh gazodinamicheskikh protsessov v protochnykh chastyakh turbomashin.. Kharkov: In-t probl. mashinostroen. N AN Ukrainy, 2008. Print


Пристатейна бібліографія ГОСТ


website: http://gm.khpi.edu.ua/