АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИСОКОМОМОМЕНТНИХ ГІДРОМОТОРІВ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

Основний зміст сторінки статті

Григорій Аврамович Аврунін
Ігор Георгійович Пімонов
Олег Виталійович Щербак
Ірина Іванівна Мороз
Дмитро Миколайович Шевченко

Анотація

Мета – вивчення технічних характеристик найбільшого у світі сучасного високомоментного гідромотора багаторазової дії з точки зору забезпечення фірмою-виробником надійного функціонування при підвищених тисках, частотах обертання та залежно від застосовуваного сорту робочої рідини. Аналіз впливу динамічних навантажень на коливання тиску та частоти обертання гідромотора на режимах пуску та гальмування з урахуванням зміни інтенсивності подачі насоса та інерційних навантажень. Метод. Динамічний розрахунок об'ємного гідропривода з високомоментним гідромотором на основі досліджень зовнішніх завантажень, зміни часу подачі насоса, що забезпечує максимальну частоту обертання. Для вирішення нелінійних диференціальних рівнянь при розрахунку тиску в гідроприводі та частоти обертання гідромотора використано пакет прикладних програм VisSim. Режими зміни роботи гідромотора у часі за частотою обертання, тиску в гідроприводі, вихідної потужності та гідромеханічного ККД залежно від зовнішнього навантаження та подачі насоса представлені на відповідних осцилограмах. Математична модель гідропривода включає імітаційні модулі регулювання подачі аксіальнопоршневого насоса та зміни моменту опору на гідромоторі. Результати. Розрахунки динаміки гідропривода з високомоментним радіальнопоршневим гідромотором багаторазової дії показали необхідність попереднього моделювання режимів його роботи з урахуванням характеру зовнішнього навантаження, моменту інерції та інтенсивності подачі насоса. Висновок. Проведені дослідження можуть бути використані для розробки об'ємних гідроприводів з високомоментними гідромоторами для уточнення технологічних процесів роботи при експлуатації гідрофікованої машини.

Блок інформації про статтю

Розділ
Статті

Посилання

DSTU 3455.2-96. Hidropryvody ob"yemni ta pnevmopryvody. Chastyna 2. Ob"yemni hidromashyny ta pnevmomashyny. Terminy

ta vyznachennya [State Standard 3455.2-96. Volumetric hydraulic drives and pneumatic drives. Part 2. Volumetric hydraulic machines

and pneumatic machines. Terms and definitions]. Kyiv, Ukrainian Research and Training Center of Standardization, Certification and

Quality Publ., 1998. 63 p.

Marakin N. F., Kudryavtsev A. I., Gol'dshmidt A. I. Hydraulic motors in the USSR and abroad. TsINTIAM Publ., 1964. 190 p.

Avrunin H. A., Kyrychenko I. H., Samorodov V. B. Hidravlichne obladnannya budivel'nykh ta dorozhnikh mashyn [Hydraulic equipment for construction and road machines]. Kharkiv, KhNADU Publ., 2016. 438 p.

Finkel'shteyn Z. L., Agranat A. R., Golovko V. Ya. Radial'noporshnevoy gidromotor DP-505. Ugol'noe i gornorudnoe mashinostroenie [Radial piston hydraulic motor DP-505. Coal and mining engineering]. NIIInform-Tyazhmash Publ., 1968.

TOV "Zavod UKRMAShPROM" [Plant UKRMASHPROM Ltd.]. Available at: https://www.mashprom.com.ua/гідромотор дп-510/

(accessed 30.11.2022).

The Drive & Control Company. Rexroth Bosch Group. Hagglunds Drive Systems. Reliable high quality products for improved performance. R999000124. 2016. 32 p.

POCLAIN HYDRAULICS. Selection guige. 2011. 45 p.

POCLAIN HYDRAULICS. CDM 170-050 Creepdrive motor. A19965B. 2010. 19 p.

The Drive & Control Company. Rexroth Bosch Group. Mobil'naya gidravlika, mobil'naya elektronika, privody. Obzor programmy. RRS

112/08.02 [Mobile hydraulics, mobile electronics, drives. Programme overview. RRS 90 112/08.02]. Poland. 88 p.

Lur'e Z. Ya., Lishchenko I. G. Mnogokriterial'naya optimizatsiya parametrov vysokomomentnogo gidromotora [Multi-criteria

optimisation of high torque hydraulic motor parameters]. Vestnik Nats. tekhn. un-ta "KhPI": sb. nauch. tr. Temat. vyp.: Tekhnologii

v mashinostroenii [Bulletin of the National Technical University "KhPI": a collection of scientific papers. Thematic issue: Technology in mechanical engineering]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2001, issue 129, part 1, pp. 49–55.

Yashchenko A. V., Gusev A. Yu., Finkel'shteyn Z. L. Vysokomomentnye gidromotory s gidrostaticheskoy razgruzkoy [High torque hydrostatic unloading motors]. Sbornik nauchnykh rabot Donbasskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Collection of scientific papers from the Donbas State Technical University]. Alchevsk, DonGTU Publ., 2013, issue 3, part 2, pp. 153–158.

Finkel'shteyn Z. L., Yakhno O. M., Cheban V. G., Lur'e Z. Ya., Chekmasova I. A. Raschet, proektirovanie i ekspluatatsiya ob"emnogo gidroprivoda [Calculation, design and operation of the volumetric hydraulic drive]. Kiev, NTU "KPI" Publ., 2006. 216 p.

Lur"ye Z. Ya., Samorodov V. B., Avrunin H. A., Tsenta Ye. M. Metod polipshennya dynamichnykh kharakterystyk protsesu pusku

ob"yemnoho hidropryvoda z zamknenym lantsyuhom tsyrkulyatsiyi robochoyi ridyny [Method of improving of dynamic characteristics

of the process of starting a volumetric hydraulic drive with the closed working fluid circuit]. Bulletin of the National Technical

University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2019, no. 2, pp. 68–76.

Prodact Manual VIKING EN397-4a. 2009. 26 р.

Prodact Manual COMPACT CB EN734-7h. 2011. 32 р.

Product Manual Compact CA EN 396-10h. 2011. 32 p.

Prodact Manual COMPACT CBP EN834-4h. 2011. 32 р.

The Drive & Control Company. Rexroth Bosch Group. Radial piston hydraulic motor САВ. RE 15354. 2015. 24 р.

The Drive & Control Company. Rexroth Bosch Group. Radial piston hydraulic motor Hagglunds СВm. RE 15300. 2016. 72 р.