Опубліковано: 2023-06-04

ВИТРАТИ ПОТУЖНОСТІ НА ПРИВОД ТУРБІННОГО СТУПЕНЯ ПРИ МАЛОВИТРАТНИХ РЕЖИМАХ

Олександр Леонідович Шубенко, Світлана Вікторівна Альохіна, Володимир Миколайович Голощапов, Ольга Валеріївна Котульська, Тетяна Миколаївна Парамонова, Дар'я Олегівна Сенецька

12-17

ЧИСЛОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАРТИН ТЕЧІЇ ГАЗУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДЦЕНТРОВОГО КОМПРЕСОРА

Андрій Сергійович Роговий, Андрій Сергійович Азаров , Павло Вячеславович Толстий

18-23

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИСОКОМОМОМЕНТНИХ ГІДРОМОТОРІВ З ОБМЕЖЕННЯМИ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

Григорій Аврамович Аврунін, Ігор Георгійович Пімонов, Олег Виталійович Щербак, Ірина Іванівна Мороз, Дмитро Миколайович Шевченко

24-32

ЕКСПЕРІМЕНТАЛЬНІ ТА ЧИСЕЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГНУЧКИХ ТРУБАХ КОЛТЮБІНГОВИХ УСТАНОВОК З ОБЛІКОМ РЕОЛОГІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РІДИНИ

Наталія Григорівна Шевченко, Олександр Леонідович Шудрик, Костянтин Миколайович Лучанінов, Вікторія Сергіївна Андрієвська

39-44

СПОСОБИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ПРИСТРОЯХ ДЛЯ ГІДРОЗБИВАННЯ ОКАЛИНИ

Костянтин Анатолійович Миронов, Ольга Вячеславівна Дмитрієнко

45-48

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТУВАННЯ НАСОСІВ І ГІДРОМОТОРІВ ЗА КОЕФІЦІЄНТОМ КОРИСНОЇ ДІЇ

Олександр Миколайович Фатєєв, Надія Миколаївна Фатєєва, Валерій Валерійович Поляков

49-53

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХОРОКАМЕРНИХ НАСОСІВ ПІД ЧАС ПЕРЕКАЧУВАННЯ НАФТИ З ЗА РІЗНОГО ТИСКУ ВСМОКТУВАННЯ

Андрій Сергійович Роговий, Сергій Ігорович Лук'янець, Артем Олегович Нескорожений, Олександр Леонідович Шудрик, Павло Вячеславович Толстий

54-58

ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК ФУНКЦІЯ ЗВ'ЯЗАНОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МІСЬКИХ ЕНЕРГОМЕРЕЖ

Олег Герасимович Гриб, Ігор Тимофійович Карпалюк, Сергій Вікторович Швець, Олексій Володимирович Лука, Євген Олексійович Кауркін

60-65

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ НОВИХ СХЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПРЯМОТОЧНИХ ГІДРОТУРБІН

Віктор Едуардович Дранковський, Ірина Іванівна Тиньянова, Віктор Геннадійович Дюжев, Ксенія Сергіївна Рєзва

66-70