ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ НОВИХ СХЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ПРЯМОТОЧНИХ ГІДРОТУРБІН

Основний зміст сторінки статті

Віктор Едуардович Дранковський
Ірина Іванівна Тиньянова
Віктор Геннадійович Дюжев
Ксенія Сергіївна Рєзва

Анотація

Розглянуто проблеми впливу прискореного розвитку поновлюваних джерел енергії та скорочення виробництва електроенергії традиційними генеруючими потужностями на зміну тенденції розвитку в світовій енергетиці, що привело до різкої зміни пріоритетів національної енергетичної політики України з швидким зростанням потужностей поновлюваних джерел енергії, яка в 2035 р. повинна скласти 25 млрд. кВт·г, проти 2,8 млрд. кВт·г в 2018 р. Показано, що такі тенденції потребують зростання балансуючих високоманеврових потужностей в гідроенергетиці для регулювання графіків навантажень і забезпечення стійкості і надійної роботи об'єднаних енергосистем. За таких тенденцій в Україні відбувається перехід до нової інноваційної моделі функціонування електроенергетики в умовах поетапного створення повноцінного енергоринку і планованої інтеграції енергосистеми України з європейською енергосистемою (ENNSO-E). Стверджується, що у сучасних умовах роботи енергосистем гострою стає проблема покриття пікових навантажень, що викликає необхідність приділяти більше уваги роботі маневреного гідроенергетичного обладнання з метою оптимізації розподілення навантажень на споживачів. Пропонується ці проблеми вирішувати комплексно, як шляхом розробки нових лопатевих систем і проточних частин гідротурбін традиційного типу, так і вдосконаленням робочого процесу за рахунок інноваційних конструктивних рішень компонування гідроенергетичного обладнання для нових гідроенергетичних об'єктів. На кафедрі «Гідравлічні машини ім. Г. Ф. Проскури» на протязі десятка років професором Потетенко О. В. був заснований напрямок просування швидкохідних лопатевих гідротурбін на високі напори при розробці нових конструкційних схем в гідроенергетиці, що підтверджується отриманням десятків патентів на винаходи та корисні моделі. Стверджується, що подальший розвиток інноваційних схем горизонтальних капсульних гідроагрегатів пов'язаний з особливостями робочого процесу і направлений на досягнення високих середньоексплуатаційних ККД при одночасному розширенні зони експлуатації та надійності запропонованих конструкційних схем.

Блок інформації про статтю

Розділ
Статті

Посилання

Enerhetychna stratehiya Ukrayiny na period do 2035 roku [Energy strategy of Ukraine for the period up to 2035]. Available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245239564&cat_id=245239555 (accessed 05.12.2022).

Landau Yu. O., Kalinina L. H. Perspektyvy hidroenerhetyky Ukrayiny [Prospects of hydropower in Ukraine]. Informatsiyni tekhnolohiyi: nauka, tekhnika, tekhnolohiya, osvita, zdorov'ya. Tezy dopovidey XXVIII mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Ch. 1 (28–30 zhovtnya 2020 r., Kharkiv) [Information technology: science, engineering, technology, education, health. Abstracts of the XXVIII Int. Sci.-Pract. Conf. Part 1 (28–30 October 2020, Kharkiv)]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2020, p. 131.

Landau Yu. O. Perspektivy razvitiya gidroakkumulirovaniya v Ukraine [Prospects for hydro-storage development in Ukraine]. Udoskonalyuvannya enerhoustanovok metodamy matematychnoho i fizychnoho modelyuvannya. Tezy dopovidey XVII mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi. Sektsiya 2 (7–11 zhovtnya 2019 r., Kharkiv) [Improvement of power installations by using mathematical and physical modelling methods. Abstracts of the ХVII Int. Sci. and Techn. Conf. Section 2 (7–11 October 2019, Kharkiv)]. Kharkiv, Instytut problem mashynobuduvannya im. A. M. Pidhornoho NAN Ukrayiny Publ., 2019, pp. 24–25.

Kalinina L. G. Perspektivnye ob"ekty gidroenergetiki Ukrainy, trebuyushchie razrabotki novykh protochnykh chastey gidroturbin [Prospective hydropower facilities in Ukraine requiring development of new hydraulic turbine flow units]. Udoskonalyuvannya enerhoustanovok metodamy matematychnoho i fizychnoho modelyuvannya. Tezy dopovidey XVII mizhnarodnoyi naukovotekhnichnoyi konferentsiyi. Sektsiya 2 (7–11 zhovtnya 2019, Kharkiv) [Improvement of power installations by using mathematical and physical modelling methods. Abstracts of the ХVII Int. Sci. and Techn. Conf. Section 2 (7–11 October 2019, Kharkiv)]. Kharkiv, Instytut problem mashynobuduvannya im. A. M. Pidhornoho NAN Ukrayiny Publ., 2019, pp. 26–27.

Landau Yu. A. Osnovnye tendentsii razvitiya gidroenergetiki Ukrainy [The main trends in the development of hydropower in Ukraine]. Nauchnye raboty. Kharkov. 2014, vol. 53, issue 40, pp. 82–86.

Kucheryava I. M., Sorokina N. L. Shlyakhy rehulyuvannya hrafikiv navantazhennya ta upravlinnya spozhyvannyam elektrychnoyi enerhiyi [Ways of adjusting load schedules and controlling the consumption of electric energy]. Hidroenerhetyka Ukrayiny. 2007, no. 4, pp. 36–44.

Potetenko O. V., Drankovs'kyy V. E., Koval'ov S. M., Krupa Ye. S., Vakhrusheva O. S., Shevchenko N. H. Tendentsiyi prosuvannya horyzontal'nykh pryamotochnykh i vertykal'nykh radial'no-os'ovykh hidroturbin na vysoki napory z shyrokym diapazonom ekspluatatsiyi [Trends in the promotion of horizontal direct-flow and vertical radial-axial hydraulic turbines for high heads with a wide range of operation]. Visnyk Sums'koho derzhavnoho universytetu. Seriya: Теkhnichni nauky [Sumy State University Bulletin. Series: Technical sciences]. Sumy, SumDU Publ., 2010, no. 3, pp. 125–135.

Potetenko O. V., Krupa Ye. S., Ryezva K. S. Osoblyvosti robochoho protsesu novykh typiv horyzontal'nykh pryamotochnykh i vertykal'nykh radial'no-os'ovykh hidroturbin na vysoki napory [Features of the working process of new types of horizontal directflow and vertical radial-axial hydraulic turbines for high heads]. Visnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannya. Seriya: Tekhnichni nauky [Bulletin National University of Water and Environmental Engineering. Series: Technical sciences]. Rivne, 2015, part 1, vol. 3, no. 71, pp. 105–109.

Sokol Ye., Cherkashenko M., Potetenko O., Drankovs'kyy V., Hasyuk O., Hryb O. Hidroenerhetyka. Tom 2. Hidravlichni mashyny [Hydropower engineering. Vol. 2. Hydraulic machines]. Kharkiv, Promart Publ., 2020. 534 p.

Potetenko O. V., Koval'ov S. M. Zdvoyenyy pryamotechiynyy hidroahrehat [Twin bulb hydro unit]. Patent UA, no. 76872, 2006.

Krupa Ye. S. Pidvyshchennya enerhetychnykh pokaznykiv hidroahrehativ shlyakhom vdoskonalennya robochoho protsesu novykh typiv hidroturbin: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. tekhn. nauk: spets. 05.05.17 "Hidravlichni mashyny ta hidropnevmoahrehaty" [Improving energy performance of hydraulic units by improving the workflow of new types of hydraulic turbines. Abstract of a thesis candidate eng. sci. diss. (Ph. D.) 05.05.17 "Hydraulic machines and hydraulic pneumatic units"]. Kharkiv, 2012. 21 p.

Drankovs'kyy V. E., Dyuzhev V. H., Kukhtenkov Yu. M., Myronov K. A., Tyn'yanova I. I., Ryezva K. S., Shevchenko N. H. Horyzontal'nyy dvomashynnyy hidroahrehat [Horizontal double-bar hydraulic unit]. Patent UA, no. 152165, 2022.