Опубліковано: 2024-01-24

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ АБСОРБЦІЙНОГО ТЕПЛОВОГО НАСОСУ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ТЕПЛОВОЇ СХЕМИ ПТ-60/70-130/13

Олександр Леонідович Шубенко, Олександр Павлович Усатий, Микола Юрійович Бабак, Яна Борисівна Форкун, Олександр Володимирович Сенецький

4-15

УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ І ХАРАКТЕРИСТИК ВИХОРОКАМЕРНИХ НАСОСІВ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ВОДОВУГІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Андрій Сергійович Роговий, Олександр Рень Ціншен, Сінрун Ван, Артем Олегович Нескорожений, Євген Ігорович Тімченко

16-23

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОМОТОР-КОЛЕС В ТРАНСМІСІЯХ ШВИДКІСНИХ ТРАКТОРІВ

Григорій Аврамович Аврунін, Михайло Абович Подригало, Антон Васильович Єременко, Ірина Іванівна Мороз

24-32

РОЗРОБКА НОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ КАПСУЛЬНИХ ГІДРОТУРБІН

Євгеній Сергійович Крупа, Роман Миколайович Демчук

33-37

ПРОЄКТУВАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПРОТОЧНИХ ЧАСТИН ОБОРОТНОЇ ГІДРОМАШИНИ

Ірина Іванівна Тиньянова, Ксенія Сергіївна Рєзва, Віктор Едуардович Дранковський, Дмитро Анатолійович Савенков, Олександр Дмитрович Тиньянов

38-43

ОСОБЛИВОСТІ ПЛІВКОВОЇ ТЕЧІЇ РІДИНИ ПО ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПОВЕРХНІ У ПОПЕРЕЧНОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ

Асіман Нізамі Огли Мамедов, Сергій Васильович Стась, Єгор Валерійович Лаврухін

44-48

МОДИФІКАЦІЯ РОБОЧОГО КОЛЕСА ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСА ЗА ДОПОМОГОЮ САПР

Наталія Григорівна Шевченко, Денис Віталійович Лебединець

56-61

ВАЛІДАЦІЯ ВІДКРИТОЇ БІБЛІОТЕКИ OPENFOAM ГІДРОТУРБІН ДЛЯ ВИСОКОНАПІРНОГО ВІДЦЕНТРОВОГО КОМПРЕСОРА

Андрій Сергійович Роговий, Андрій Сергійович Азаров, Олександр Леонідович Шудрик, Ольга Борисівна Панамарьова, Денис Віталійович Лебединець

62-66

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГОЛОВНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ГІДРОТУРБІНИ

Михайло Володимирович Черкашенко, Олександр Іванович Гасюк

68-71

ЕНЕРГЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ МЕДИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Олег Герасимович Гриб, Ігор Тимофійович Карпалюк, Тетяна Сергіївна Донецька, Ярослав Дмитрович Дегтяр, Олександр Володимирович Пишний

72-77

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ВБУДОВАНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН

Олександр Миколайович Фатєєв, Надія Миколаївна Фатєєва, Валерій Валерійович Поляков, Анатолій Вадимович Шиян, Олександр Сергійович Радченко

78-84